อา
              

      
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๗.๓๐น. รับบาตรฉันจังหัน วัดป่านาคำน้อย
 บ่าย              เดินทางเข้าพัก ณ สวนแสงธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗. ๐๐นฺ. รับบาตรฉันจังหันและรับผ้าป่าการกุศล ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)
                     กรมการแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ 
 บ่าย               เดินทางไปสำนักสงฆ์ยวนผึ้ง ภูเก็ต    

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๗.๓๐ น.รับบาตรฉันจังหัน ณ สำนักสงฆ์ยวนผึ้ง
เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงธรรม ณ วัดหลังศาล ภูเก็ต

 วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
                                                                               เวลา ๐๗.๐๐ น.รับบาตรฉันจังหัน ณ วัดหลังศาล
                                                                               เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีบรรจุพระพุทธรูปทองคำ
                                                                                                   พระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุ ณ พระบรมธาตุเจดีย์ฯ วัดหลังศาล
                                                                               เวลา ๑๔.๓๐ น. เดินทางกลับวัดป่านาคำน้อย อุดรธานี 
                                                                              
                                                                               วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
                                                                               เวลา ๗.๓๐ น.รับบาตรฉันจังหัน อ.บ้านผือ  เดินทางเข้าพัก ณ สวนแสงธรรม
                                                                                 
                                                                               วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
                                                                               เวลา ๗.๓๐ น. รับบาตรฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม
                                                                               เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรมพร้อมภาวนาตามกาล

                                                                               วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
                                                                                เวลา ๗.๓๐ น. รับบาตรฉันจังหัน ณ จิตรโภชนาพาร์ค
                                                                                เวลา ๑๓.๐๐ น. รับผ้าป่าสมทบสร้างเจดีย์ ณ วัดอโศการาม
                                                                                เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่านาคำน้อย อุดรธานี 






Visitors: 42,355