ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ศุกร์ที่ ๕  เมษายน ๒๕๖๒
เดินทางเข้าพักณ สวนแสงธรรม

เสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๗ฺฺ. ๓๐ น.   รับบาตรฉันจังหัน สวนแสงธรรม

อาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๗.๐๐ น.    รับบาตรฉันจังหันและรับผ้าป่าร่วมสร้างเจดีย์องค์หลวงตา ณ ลานธรรมแม่กลอง จ. สมุุทรสงคราม

จันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลาเช้า           รับบาตรฉันจังหัน บ้านโยม
                     เดินทางไปวัดสุทธิธรรมาราม สุรินทร์
เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงธรรม ณ วัดสุทธิธรรมาราม

                                                                              อังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
                                                                              เวลา ๗.๓๐ น.   รับบาตรฉันจังหัน ณ วัดสุทธิธรรมาราม เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่านาคำน้อย
                     

Visitors: 17,497