ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐิน ปี ๒๕๖๑ ณ วัดป่านาคำน้อย

เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่านาคำน้อย ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

Visitors: 5,815