ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
เวลาบ่าย เดินทางเข้าพัก ณ สวนแสงธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๖. ๔๕นฺ. รับบาตร ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เที่ยง               อบรมกรรมฐานคณะพระธรรมทูต ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๐ น.รับบาตรฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับบาตรฉันจังหัน ณ พิพิธภัณฑ์จรรโลงพระพุทธศาสนา ถนนพัฒนาการ
สาย                 เดินทางไปสักการะพระบรมเกศาธาตุและแสดงธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
บ่าย                 เดินทางกลับวัดป่านาคำน้อย อุดรธานี 


Visitors: 46,115