ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

แจ้งยกเลิกกิจนิมนต์ของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
เนื่องด้วยภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ทางคณะศิษยานุศิษย์จึงได้ขอกราบนิมนต์
องค์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก งดภาระกิจนิมนต์ที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่สุ่มเสียงต่อการระบาด
รวมถึงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน จึงขอแจ้งยกเลิกศาสนกิจนิมนต์ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ตลอดทั้งเดือน
เพื่อเป็นการรักษาธาตุขันธ์ขององค์พ่อแม่ครูบาจารย์และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสต่อประชาชนในชุมชน

หมายเหตุ: สำหรับศิษยานุศิษย์ท่านใดที่จะเข้ากราบคารวะองค์หลวงพ่อที่วัด  ให้เตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัย
รวมทั้งล้างมือด้วยเจลล้างมือที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้  ก่อนเข้ากราบคารวะทุกครั้ง
คณะศิษยานุศิษย์ขออนุโมทนาในความร่วมมือVisitors: 54,273