ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

วันเสาร์ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๗.๓๐น. รับบาตรและฉันจังหันณ จิตรโภชนา พาร์ค
เวลา ๑๙.๐๐น. ทำวัตรสวดมนต์ปฏิบัติภาวนา ณ สวนแสงธรรม

วันอาทิตย์ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗. ๓๐นฺ. รับบาตรฉันจังหันและรับผ้าป่าที่สวนแสงธรรม
                      เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่านาคำน้อย
    Visitors: 35,404