ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

อาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เดินทางเข้าพักณ สวนแสงธรรม
วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒
เวลา ๐๗. ๓๐นฺ. รับบาตรฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น.รับบาตรฉันจังหัน ณ วัดป่าสุขใจ บางบ่อ สมุทรปราการ
เวลา ๑๑.๔๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ
                     ระหว่างวันที่  ๒๓ พฤษภาคม- ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
                     ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
                    เดินทางกลับถึงประเทศไทย 

Visitors: 22,638