ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาสนกิจหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
พุธที่16 ธันวาคม 2563   บ่าย เดินทางเข้าพักณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ
พฤหัสที่ 17 ธันวาคม      เวลา 7.30น. รับบิณฑบาต ณ สวนแสงธรรม
ศุกร์ที่    18 ธันวาคม      เวลา 7.30น. รับบิณฑบาต,  รับผ้าป่าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
                                 ณ บางกอกโพลิเมอร์ บางพลี สมุทรปราการ
                                 เวลา 16.00น. ร่วมพิธีเททองหล่อพระ ณ วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล
เสาร์ที่   19 ธันวาคม       เวลา 7.30น. รับบิณฑบาต,  รับผ้าป่าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
                                                   ณ บ้านลานเสียงธรรม ลาดพร้าว 71 กรุงเทพ
                                  เวลา 19.00น. ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติภาวนา ณ สวนแสงธรรม
                                  

     
                                                                                                      
 
 
 
Visitors: 98,985