ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

วันศุกร์ที่๘พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๗.๓๐น. รับบาตรฉันจังหัน ณ วัดป่าอินทร์ถวาย อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
เวลาบ่าย         เดินทางเข้าพัก ณ สวนแสงธรรม

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗. ๓๐นฺ. รับบาตรฉันจังหันเช้า ณ สวนแสงธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น ปฏิบัติภาวนา ณ สวนแสงธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิการยน ๒๕๖๒ 
เวลา ๗.๓๐ น.รับบาตรฉันจังหันเช้า ณ สวนแสงธรรม
                    เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่านาคำน้อย อุดรธานี   Visitors: 39,505