ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ศาสนกิจของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
บ่าย เดินทางเข้าพัก ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับบาตรฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น อบรมจิตภาวนา


Visitors: 63,045