ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์ของหลวงพ่ออินทร์ถวาย
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
เดินทางเข้าพัก ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 7.00 น. บิณฑบาต ฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3
วันอาทิตย์ 16 ธันวาคม 2561
เวลา 7.00 น. บิณฑบาตฉันจังหัน ณ จิตรโภชนาพาร์ค ดอนเมือง

Visitors: 7,767