ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

วันเสาร์ที่๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๙.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
                      ณ สวนแสงธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๗.๓๐ น.   พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๘.๑๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๙.๔๐ น. ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัตตี 
วันจันทร์ที่ ๒๔ -วันอังคารที่ ๒๕ - วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๗.๓๐ น. รับบาตร ฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม 
                    เสร็จแล้วเดินทางกลับอุดรธานี


Visitors: 50,354