เตรียมตัวขึ้นเครื่องกันหรือยัง


                 พระธรรมเทศนาของ

                  ท่านพระอาจารย์ อินทร์ถวาย สันตุสสโก

                                วัดป่านาคำน้อย

                              อ. นายูง จ. อุดรธานี


Visitors: 98,982