ปรารถนาให้พ้นทุกข์เร็วที่สุด
                  พระธรรมเทศนาของ

                  ท่านพระอาจารย์ อินทร์ถวาย สันตุสสโก

                                วัดป่านาคำน้อย

                              อ. นายูง จ. อุดรธานี


                              

Visitors: 98,985