อานิสงค์ของการบอกบุญ
                   พระธรรมเทศนาของ

                  ท่านพระอาจารย์ อินทร์ถวาย สันตุสสโก

                                วัดป่านาคำน้อย

                              อ. นายูง จ. อุดรธานี


             

Visitors: 98,981