รวมใจแม้ต่างจิต รวมคิดแม้ต่างใจ

                                   


                   พระธรรมเทศนาของ

                  ท่านพระอาจารย์ อินทร์ถวาย สันตุสสโก

                                วัดป่านาคำน้อย

                              อ.นายูง จ.อุดรธานี "รวมใจ  แม้ต่างจิต  รวมคิด  แม้ต่างใจ"

Visitors: 72,014