ยอมเสียเปรียบคือเมตตา

                                   


                   พระธรรมเทศนาของ

                  ท่านพระอาจารย์ อินทร์ถวาย สันตุสสโก

                                วัดป่านาคำน้อย

                              อ. นายูง จ. อุดรธานี ""ยอมเสียเปรียบคือเมตตา

Visitors: 98,992