Tagged: แผ่นที่ ๒

ธรรมบรรยาย (แผ่นที่ 2) ชื่อชุด “จูงใจ ใฝ่ธรรม นำสุข”

ลำดับที่: 2
ชื่อชุด: (แผ่นที่ 2) จูงใจ ใฝ่ธรรม นำสุข
สถานที่: วัดป่านาคำน้อย
โดย: พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก