Tagged: แผ่นที่ ๑

ธรรมบรรยาย (แผ่นที่ 1) เทศน์อบรมพระนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่: 1
ชื่อชุด: (แผ่นที่ 1) เทศน์อบรมพระนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: วัดป่านาคำน้อย
โดย: พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก