Tagged: เทศน์

ธรรมบรรยาย (แผ่นที่ 4) จริยธรรมจรรโลงโลกร่มเย็น

ลำดับที่: 4
ชื่อชุด: (แผ่นที่ 4) จริยธรรมจรรโลงโลกร่มเย็น
สถานที่: วัดป่านาคำน้อย
โดย: พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก