Tagged: นกเป็ดน้ำ

หลวงพ่อได้มอบปัจจัยร่วมสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดร

เช้าวันนี้หลวงพ่อได้มอบปัจจัยร่วมส...