Category: ธรรมบรรยาย

ธรรมบรรยาย (แผ่นที่ 4) จริยธรรมจรรโลงโลกร่มเย็น

ลำดับที่: 4
ชื่อชุด: (แผ่นที่ 4) จริยธรรมจรรโลงโลกร่มเย็น
สถานที่: วัดป่านาคำน้อย
โดย: พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก

ธรรมบรรยาย (แผ่นที่ 3) เนื่องในพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

ลำดับที่: 3
ชื่อชุด: (แผ่นที่ 3) เนื่องในพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
สถานที่: วัดป่านาคำน้อย
โดย: พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก

ธรรมบรรยาย (แผ่นที่ 2) ชื่อชุด “จูงใจ ใฝ่ธรรม นำสุข”

ลำดับที่: 2
ชื่อชุด: (แผ่นที่ 2) จูงใจ ใฝ่ธรรม นำสุข
สถานที่: วัดป่านาคำน้อย
โดย: พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก

ธรรมบรรยาย (แผ่นที่ 1) เทศน์อบรมพระนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่: 1
ชื่อชุด: (แผ่นที่ 1) เทศน์อบรมพระนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: วัดป่านาคำน้อย
โดย: พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก