ศาสนกิจนิมนต์ของหลวงพ่ออินทร์ถวาย ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๕๙

ขอแจ้งข่าวศาสนกิจนิมนต์ของหลวงพ่ออินทร์ถวาย

 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เดินทางเข้าพัก ณ สวนแสงธรรม

เวลา ๑๙.๓๐ น. นำศรัทธาญาติโยมทำวัตรสวดมนต์

ฟังธรรมและนั่งภาวนาตามกาล ณ สวนแสงธรรม

 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๗.๓๐ น. เดินรับบาตรพร้อมครูบาอาจารย์ และร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ สวนแสงธรรม

เวลา ๑๕.๐๐ น.แสดงธรรม ณ ไร่ผาจันหอม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

รับบาตรฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม

เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่านาคำน้อย


Comments

comments

You may also like...