หลวงพ่อได้มอบปัจจัยร่วมสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดร

You may also like...