วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง “ศิษย์จะฉลาดเพราะมีปราชญ์เป็นครู” อบรมหลังทำวัตรเย็น

ธรรมบรรยาย วันที่ 14 ธ.ค. 59 ค่ำ “ศิษย์จะฉลาดเพราะมีปราชญ์เป็นครู”(23.12 นาที) อบรมหลังทำวัตรเย็น

Comments

comments

You may also like...