กิจนิมนต์ของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ๒๕ พ.ย.-๒๘ พ.ย. ๕๙

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

– หลวงพ่อเดินทางเข้าพักที่สวนแสงธรรม

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

– รับบาตรฉันจังหัน ณ ร้านจิตรโภชนา
– เวลา ๑๙.๓๐ น. นำศรัทธาญาติโยมทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมตามกาลและนั่งภาวนา ณ สวนแสงธรรม

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

– รับบาตรฉันจังหัน และร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ สวนแสงธรรม

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

– รับบาตรฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

– รับบาตรฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม เสร็จแล้วเดินทางกลับ

Comments

comments

You may also like...